התשובה כמסע בלתי מסתיים

הנה באים הימים הנוראים ומתלהמים עלינו מחזירים בתשובה מהלכי אימים, מפזרי בדותות, ואין עצה אלא להיזכר ב"תשובה" על פי גדולי ישראל. וככל שנה, ברשותכם ערכתי קצהו של תקציר מדברים של הרמב"ם, רבי משה קורדברו, הרב קוק והרב סולובייצ'יק. ובכן: התשובה האמיתית משנה כליל את האדם, עד שאין להכיר בו עוד את האדם שהיה. התשובה מתבטאת בכל תחומי החיים ומעדנת את האדם בכל המובנים ובכל עיסוקיו, ואין היא מתמצית בקיום מצוות כשלעצמו. התשובה היא השתוקקות רוחנית שדוכאה על ידי עול החיים ועל ידי חולין החיים. "האדם הסביר", ולא איזושהי דמות אידיאלית, הוא קנה המידה. אני-זולת הוא יסוד התשובה. התשובה היא חזרה נפשית אל "הבית". התשובה מסע בלתי מסתיים. אין תשובה מתוך ניכור והתבדלות. אין תשובה בכפייה. אין תשובה בעדר. בידך לשוב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: