התפילה היא מלחמה (הגר"א)

ש"א מכובדי, כן, ראיתי את התוכנית על הסוד והקבלה (ערוץ 1), אבל אין לי הערות מיוחדות, מלבד ההערה הגדולה והקבועה: שלא נשכח כי התפילה אינה "שעשועים", אינה "זרימה קוסמית", ואינה "קטע" – אלא היא כלשון הגאון מווילנא "מלחמה עם הסטרא אחרא". מלחמה ממש. מלחמה נגד יצר הרע, המינות, החולשות שלנו. מלחמה יומיומית. ונזקיה חלילה ממש כנזקי מלחמה, והיפוכו של דבר הן התועלות ממנה. ראה "סידור הגר"א (הגאון מווילנא) בנגלה ובנסתר", עם פירוש הרב נפתלי הרץ הלוי. הלוואי השם יהיה בעזרנו ופעם נרחיב בעניין הרב הלוי.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: