התינוק שנשכח במכונית (ההורה)

תשובה לנ"ג: לפי ההלכה, ההורה ששכח את תינוקו במכונית, וזה נפטר בה, לא יועמד לדין פלילי, כי את עונשו כבר קיבל בעצמו, ואין כאן כוונה פלילית, ואין פה מה להרתיע את הציבור, שהרי הציבור ממילא מורתע מכך. ואפילו אין להלכה עניין להעמידו לדין על מנת לזכות אותו כדי להאיר את הכרת הבריות בעניין שכזה, כי הכל פה אלמנטרי ביותר. מה גם שאין לנו עניין בחברה הגוררת הכל לבית המשפט. וההורה? יעשה וידוי, צום, תפילה, צדקה, ויעדן את עצמו בכל כוחו, ובכלל ינהג כאבל. וצדקה אינה רק ממון, אלא גם שיעשה חסד עם הבריות בשירות כלשהו לקהילה וכו'. שייתן מעצמו ממש ולא רק מכספו.

עוד באותו עניין: