התורה והארץ

פסח בא. האמרה "אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל — דיינו" (מתוך הגדה של פסח) אינה רק מליצה נאה, אינה רק תודה נלבבת לקב"ה, אלא היא מיסודות דתנו: התורה ולימוד התורה קודמים לארץ ישראל ולבנייתה. "ארץ ישראל בלא תורה אינה טובה יותר מסתם חוץ לארץ". מעלת הארץ מחוברת למעלת התורה שבה, ונובעת ממנה. ראה גם את הספר "חזון עובדיה", כולל הגדה של פסח, מאת הרב עובדיה יוסף, בהוצאת מכון מאור ישראל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: