השתלטות

שנה אזרחית חדשה לפנינו ובתוכה שנת כספים חדשה, 2006, ובין אנשי הכספים לא מעט יהודים חרדים, או סתם יהודים טובים, שמצד אחד נותנים צדקה פרטית בעין יפה ומצד שני נוקטים דרכי מסחר אכזריות כגון השתלטות עוינת, או הורדת מחירים ערמומית, או גניבת מומחים בשביל להביס ולמוטט יריבים מסחריים שלהם. מי הם אנשים אלה לפי תורת המוסר היהודית, אכזרים או בעלי צדקה? מבחינת המוסר היהודי, מי שמתאכזר כך עסקית הינו אכזר, אף אם באותה שעה עצמה הוא נותן צדקה. והנה מה שכותב ר' יהודה לייב חסמן: "לאסוננו נעשה היתר לעשות תחבולות בעסקים גדולים ולדכא עד כיכר לחם את בעלי העסקים הקטנים… ולפעמים דווקא אדם מדכא כזה הוא גם בעל חסד ומרבה להיטיב לאחרים… ובכל זאת ממעשה צדקה טוב אין ראיה על טהרת המידות שבלב". – מתוך הספר "אור יהל".

עוד באותו עניין: