הרופא שטעה

השבוע נקבצו בני משפחה אחת על צוות רופאים וכילו בם את צערם על כך שיקירם נפטר שם במחלקה – וכבר האשימו את הצוות בטעויות רפואיות כהנה וכהנה – ואחרי כן אנשים שם שאלו זה את זה מהי עמדת ההלכה לגבי רופאים שטעו והחולה מת בידיהם. ובכן: "הרופא שטעה והזיק פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים". ראו גם "פתחי חושן" (הלכות נזיקין) מאת הרב יעקב ישעי' בלויא. וראו המשתמע ממקור יסוד כ"תורת האדם" של הרמב"ן. הכל בתנאי שאכן המדובר ברופא מוסמך, בהיעדר זדון, בהיעדר רשלנות ברורה, ובשיטת ריפוי ידועה או לפחות שאינה חריגה באופן מפתיע. אחרת, כלומר אם הרופא יועמד למשפט, חלילה נרתיע את הרופאים מלפעול במקרים קשים.

עוד באותו עניין: