הרב קאפח: פסיקות(בעילת זנות)

ב"ס מכובדתי, רק בשנה האחרונה עניתי על שאלה כשאלתך ארבע פעמים, ואם כן זו שאלת נשים רבות: התגרשתם ומיד חזרתם לביתכם והמשכתם לחיות יחד כבעל ואישה, והנה הוא עומד לשאת אחרת, ואת מנסה לעכב אותו בטענה שהוא חייב לתת לך גט, כי חזרתם להיות זוג, ואין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, כלומר הבעילה כנישואים, וצריך גט. ועד שתתני לו גט, כבר ביושר תאלצי אותו לפצות אותך כספית וכולי. אבל, גברתי, הכלל של "בעילת זנות" חל רק בין בני זוג יראי שמים המאמינים במושגים דתיים כ"בעילת זנות". ואילו אתם חילונים, ומה לכם ול"בעילת זנות". ותשובה זו נמצאת גם בקובץ פסקי הדין של הגאון יוסף קאפח ז"ל: "עדות ביוהסף", שראה אור השבוע, בעריכת ד"ר איתמר ורהפטיג. ועל פסק הדין בעניין בעילת הזנות חתומים הדיינים אליעזר גולדשמידט, שאול ישראלי ויוסף קאפח, והוא ניתן ב–1977. ועיקר העניין כאן, מבחינתי, הוא ציון חשיבות וחגיגיות הופעת ספרו של הגאון קאפח, כי כאמור על שאלה כשאלתך כבר עניתי. ומפסק הדין נלמד כולנו שההלכה אינה שבויה סתם בכלליה ("בעילת זנות"), אלא היא מודדת כללים מול תודעה וכוונה: אין לכם תודעה דתית, לא היתה לכם כוונה להינשא מחדש.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: