הרב יוסף, אלי ישי (הקדמה)

בדרך כלל, בהקדמה לספריו, הרב עובדיה יוסף מודה לחכמים שסייעו בידו מבחינה עיונית – והנה בהקדמה לחלק העשירי של שו"ת "יביע אומר", שראה אור לאחרונה, הרב יוסף מודה במיוחד גם לאלי ישי, ראש ש"ס, ומתאר אותו כ"אוצר כלי חמדה… אשר בכל ביתי נאמן הוא". ועוד זאת: בפתח הספר מודפס "מכתב אוהב" של הרב שלום משאש ז"ל לרב עובדיה יוסף. הרב משאש חלק על הרב יוסף, וביצר מסורות ומנהגים מקומיים ועדתיים, המונעים האחדה (סטנדרטיזציה) של "הספדים" או "המזרחים" תחת הנוסח של הרב יוסף קארו (המאה ה–16), שהוא "העטרה" שהרב יוסף מבקש להשיב ליושנה. הכללת "מכתב אוהב" של הרב משאש ז"ל? גם אקט פוליטי: הרגעת מחלוקת והתכנסות תחת הנהגת הרב יוסף. אלי ישי בהקדמה? בוודאי שאקט פוליטי.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: