הרב יגל והתלמיד (החזון איש)

בהקדמה לספרו "נתיבות יהושע" (ביאור סוגיות), הרב יהושע יגל מחיה שיחה עם החזון איש, המנהיג התורני חרדי, בדבר תלמידים בעייתיים העלולים להתקלקל אם ירחיק אותם מהמדרשייה, אך אם ישאיר אותם הם חלילה עלולים לקלקל אחרים. והחזון איש קבע: "אסור להרחיק תלמיד… אם הוא דבק במקום אינך רשאי להרחיקו… עליך להקדיש כל כוחותיך לחנכו וכו'". בימים אלה הרב יגל, ראש מדרשיית נעם, פרדס-חנה, הלך לעולמו בן 91.

עוד באותו עניין: