הרבנים סולובייצ'יק וקוק (הטיה)

הציונות הדתית הפוליטית נעה בין שיטת הרב סולובייצ'יק לשיטת הרב קוק – אבל שיטת הרב קוק אינה מוכרת במלואה גם בישיבות שבהן היא נלמדת דרך קבע. מדוע? כי היא עברה עריכה קשה, מגמתית, שהיטתה אותה אל הלאומיות הקונקרטית נוסח גוש אמונים, ואל משיחיות אקטיבית. מי היטה אותה כך? בנו, הרב צבי יהודה, וכיתתו. במקורה, שיטת הרב קוק מרובת פנים, גם מתחככת בתרבות העולם, שואפת להומאני, לאוניברסלי. הנה, אינטלקטואל ממוצע (הבן) השתלט על עזבון אינטלקטואלי ענקי (האב), ורתם אותו להשקפתו שלו. אבל עצת השם היא תקום.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: