הצצה/ זכויות יוצרים?

ע"ק מכובדי, לכאורה שאלתך פשוטה, ובפועל היא עמוקה: "האם מותר לנו להציץ מעבר לכתף של הזולת, בשביל לראות איזה ספר הוא קורא, או איזה פרק בספר הוא קורא?". השאלה נולדה בעולם התורה והעיון: לא הכל מסכימים שתגלה מתוך הצצה את הסוגיה שבה הם שקועים, או את מקורות ההשראה שלהם. ובכלל, בעולם העיון, יש לכאורה ברשימת מקורות ההשראה שלך ממד של "זכויות יוצרים": בתנאי שזו רשימה מיוחדת, מושקעת, פרי מחשבתך. ובכל זאת, הרב יוסף חיים זוננפלד (1932-1849, ירושלים) פוסק כך: "אם יודעים שהלה מקפיד – ראוי להימנע מזה (מלהציץ). אבל אין כאן היזק ראיה" – מתוך ספרו "שלמת חיים". ובכן, הנימוס מחייב שלא להציץ וכו', אבל לא מיד נייחס להצצה מובן נזקי (משפטי).

עוד באותו עניין: