הפלה

ש"פ מכובדתי, האם העוני הוא המניע? את חוששת שלא תוכלו לפרנס ילד נוסף? או שבאמת חלית מאוד וההיריון מסכן את חייך? ואגב, מדוע חילונית מבקשת תשובה בהלכה? – הנה העמדה העקרונית של ההלכה: אם בהריון ובלידה יש חשש אמיתי לחיי האם, מפילים את העובר. מדוע? כי דין העובר כדין רודף, ומותר להציל את נפש האם תמורת נפש העובר. ואם הוולד כבר הוציא את ראשו, אסור להפילו. מדוע? כי אסור להפלות בין נפש האם לנפש הוולד. זהו העיקרון. ראי בעניין זה גם את פסיקתו של הרב מנשה קליין (ארצות הברית, בן זמננו), בספרו "משנה הלכות". ולפי ההלכה, מוטב שרופא חרדי יקבע אם העובר אכן מסכן את חייך.מדוע? כי לדעת ההלכה הכרתו של רופא רגיל מעוצבת על ידי "הרפואה כמקצוע", ואין עליו מורא שמים, והיפוכו ברופא חרדי. התייעצי ברב. אל תלכי סתם כך אחרי העיקרון שהבאתי לעיל, כי לא העיקרון מפיל את העובר, אלא האישה הפרטית מפילה.

עוד באותו עניין: