העיר והחכמים

הבחירות לראשות עיריית ירושלים קרבות, ומשעה שאהוד אולמרט פרש מהעירייה והצטרף לממשלה, הכל מנחשים מיהו מועמד החרדים לראשות העיר, אם בכלל החרדים יציבו מועמד וכו'. והנה משום מה נעלמה מרוב המנחשים "מסכת פסחים" (תלמוד בבלי), שמתוכה ניתן לדעת מהו הכלל המנחה את הרב אלישיב ואת גדולי הדור בבואם לבחון מועמדים: "אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים". מדוע? כי תלמיד חכם באמת טרוד בלימודו יותר מכפי שיסכים באמת להיטרד בענייני הציבור. כי הלימוד (תורה) הוא באמת ייעודו, ולא עסקי עירייה. מוטב לפי התלמוד, שהשראת החכמים תהיה על סביבתם, אך לא שהם ממש ינהלו את העסק. ואם זאת, הרי לא נפקפק גם כנימה בכך שמועמד הרב אלישיב הוא תלמיד חכם וכו'.

עוד באותו עניין: