הסכם הזוגיות? חילוניות? (ההלכה)

שינוי והליכוד יוזמים "ברית זוגיות" חילונית, בשביל לעקוף את הנישואים הדתיים – אבל ההלכה היהודית ממתינה בסבלנות למי שיחתום על ההסכם הזה, ובידה עבורו "גט חומרה": אמנם לא התחתנתם אצלנו, אבל תתגרשו אצלנו. בשביל מהר ההלכה לוקחת בחשבון שהסיפור של "ברית זוגיות" יקרוס כולו מתישהו, ואם לא כולו, אז אנשים פרטיים שחתמו עליו, יתנערו ממנו – ואז, עם "גט חומרה", ההלכה תשחרר את הפרט מכל הג'ז של "הסכם זוגיות", תחזיר אותו לקהילה האורתודוקסית, ותכשיר את נישואיו הבאים.

עוד באותו עניין: