הסכם הזוגיות? חילוניות? (ההלכה)

שינוי והליכוד יוזמים "ברית זוגיות" חילונית, בשביל לעקוף את הנישואים הדתיים – אבל ההלכה היהודית ממתינה בסבלנות למי שיחתום על ההסכם הזה, ובידה עבורו "גט חומרה": אמנם לא התחתנתם אצלנו, אבל תתגרשו אצלנו. בשביל מהר ההלכה לוקחת בחשבון שהסיפור של "ברית זוגיות" יקרוס כולו מתישהו, ואם לא כולו, אז אנשים פרטיים שחתמו עליו, יתנערו ממנו – ואז, עם "גט חומרה", ההלכה תשחרר את הפרט מכל הג'ז של "הסכם זוגיות", תחזיר אותו לקהילה האורתודוקסית, ותכשיר את נישואיו הבאים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: