הסוכה והגשם

בגלל הגשם אינך יכול לשבת לסעודה בסוכה? אינך צריך להמתין עד שהגשם ייפסק, וכבר תסעד בביתך – אבל כשתצא מהסוכה לבית, היזהר, הן במחשבה והן בדיבור, שלא תבעט במצוות הישיבה בסוכה, ושלא תאמר: "מה אני צריך את הסוכה הזאת ואת כל הגשם הזה". אלא תצא מהסוכה "בהכנעה, בכובד ראש, באימה ובפחד כאילו אתה עבד ורבך מבזה עבודתך". כאילו מנחתך לא ממש התקבלה הלילה. כאילו חלילה יש בך פגם כלשהו. כאילו מבחינתך הגשם הוא מעין סירוב או דחייה מהשמים. בהכנעה ובפחד. ראה גם את ספר מהרי"ל (מנהגים), הלוא הוא רבנו יעקב מולין (1360–1427, מגנצא).

עוד באותו עניין: