הסוג והמין

עוד המנחה (טלוויזיה) מחליף "סוג" ב"מין" פעמים אחדות ברבע שעה אחת – אמרתי שאביא את "כללי הסוג" מתוך "ספר ההגיון" של הרמח"ל, הוא משה חיים לוצאטו (1707–1746 איטליה/ארץ ישראל), ואת "כללי המין" שלו אביא בהזדמנות אחרת. "ספר ההגיון", עם ביאורים של הרב דוד סקטון, ראה אור לאחרונה בהוצאת פלדהיים, והלוואי נביא ממקור מים חיים זה דברים נוספים. ובכן כך: "1. הסוג גדול מכל מין ומין שתחתיו. פירושו: כי הסוג הוא מה שכולל מינים הרבה. 2. הסוג אינו מתפרד ממיניו. פירושו: כי אין הסוג אלא החוק הכללי השווה למיניו, ונמצא שאי אפשר לשום מין להיות בלא החוק הזה. 3. מה שיקרה לסוג יקרה לכל המין. 4. כשיונח סוג יונחו בהכרח מינים, ובהעדר הסוג נעדרים כולם".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: