הסב והנכדים (משפט)

הסב, בן 80, הורשע השבוע באונס נכדותיו, ובעניין העונש רוב הציבור טוען נגדו: גילך הגבוה לא מעניין אותנו, כי גילם הרך של הנאנסים לא עניין אותך. אבל המשפט אינו מתעלם מגילו, ואינו נפרע ממנו על התעלמותו מגיל נכדיו. לא הזקן הזה יכתיב את מבטו של המשפט, ועל כן המשפט יתחשב בגילו. המשפט אינו נוקם וחייתי. המשפט הוא מידה, ולא מידה כנגד מידה.

עוד באותו עניין: