הנצחה

ד"פ מכובדי, עוד החייל נטמן באדמה, וכבר אנשים הנחזים כחרדים לוחצים שתנציחו את החייל בכתיבת ספר תורה. ודמי כתיבת הספר, 28 אלף דולר, הרבה למעלה מכוחכם. החרדים המתחזים לוחצים בשם הדת, המוסר והסוד. ודעו שאין לזה כל קשר לדתנו הנקייה והשפויה. אין לנו עניין בספר תורה שנכתב בדמים שנחטפו מפי המשפחה. והלא ישנן דרכים טובות להנצחה צנועה, עניינית, שבאה מאהבה ומעוררת אותה. אנחנו חברת חיים, ולא חברת מוות, ועל כן ההלכה עיבדה וקצבה את האבל ואת ביטוייו: שבעה, שלושים, שנה, יום שנה, חזרה לחיי מעשה, נורמליות, הנצחה שאינה משבשת חיים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: