המשיח הסודי (ר' נחמן)

חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב (נפטר ב–1811) מתגלה ונפרש בספרו החדש של החוקר צבי מרק: "מגילת סתרים", שראה אור בימים אלה בהוצאת אוניברסיטת בר–אילן. כבר יצאה נפשנו למגילה זו, שעד כה נודעה בעיקר בעצם קיומה, בנוסח החשאי סתום שלה, ואילו היא עצמה, כלומר תוכנה ורוחה, נשמרו כסוד חמור בידי ברסלבים מיוחדים (ספורים) ב–200 השנים שעברו. סוד המגילה, מחזיקיה וגלגוליה מתוארים כאן היטב בידי צבי מרק. במובנים מסוימים "מגילת סתרים" הינו קוד חסידות ברסלב, שעוד מעט היא ממש מותג (המסע השנתי לאומן). מכיוון שאני מרבה לספר כאן על קשריי האישיים הטובים עם ר' נחמן, חובה עליי גם לציין הסתייגות סגנונית מהמגילה כפי שהיא: בלשון עברית–ישראלית רוחה אינה מגששת ממש בעליונים, ואין היא נועזת במיוחד מבחינה אמונית וכו', ויש בה בבירור מתכונות תקופתה. ראה מגילת הסתרים של האדמו"ר מקומרנא (המחצית השנייה של המאה ה–18). המשיח של המגילה נדמה כצדיק ברסלבי, וליתר דיוק כבן דמותו של ר' נחמן עצמו: נפש גדולה ורחבה, הרמוניה עמוקה, טבעיות, חוכמת התורה, מוזיקליות מיוחדת, הבנה עמוקה ברפואה, יכולת משא ומתן, בקשת טובת העולם כולו, נציגות מעולה של הבורא ותכונותיו, בעל לאישה ואב לילדים, ועוד. גם גבהות לב טמונה בתיאור המשיח, שהנה ר' נחמן למעשה אומר שאם ישראל שמעו לקולו אזי הוא עצמו היה המשיח, ובכל אופן יתרון רוחני אין למשיח עליו וכו'. ובכלל המגילה רוויה רמיזות שר' נחמן הוא–הוא. מה? משיח (בינתיים) נסתר. והרי כמה מאות שנים לאחר מכן שמענו מהיעב"ץ (יעקב מעמדין) שאמנם יש גם משיח לדור אחד. ונכון להמליץ על ספר זה של צבי מרק, ואף להתפעל במידה מהשקעתו בו. המשיח יחנך את אומות העולם ויקרב אותן להשם. התפילה הינה אמצעי של המשיח. ארץ ישראל (ירושלים) מרכזית לו. לא בהכרח המשיח יתגלה מיד, אלא יכול שהוא כבר חי זמן מה בינינו ואינו ידוע לנו כמשיח. לא כל "מגילת סתרים" פוענחה.

עוד באותו עניין: