המדור לחיפוש קרובים (קול ישראל)

אלוקים יברך את "המדור לחיפוש קרובים" (קול ישראל), המזכיר לנו כמה אנו אבודים ובודדים בעולם, גם בשעה שחיל האוויר שלנו הוא מספר 1 בעולם. "המדור לחיפוש קרובים" מנסה להטליא את הזיכרון, ולחבר בין נטושים ורטושים. ובזה הוא מתדמה לקב"ה עצמו: מזרה ישראל יקבצנו. המדור התחיל בשואה.

עוד באותו עניין: