המבוא של הלברטל למשנה (איכות)

רק מעלות טובות מצאתי במבוא של פרופ' משה הלברטל ל"ששה סדרי משנה", בהוצאה החדשה של סדרת עם הספר של ידיעות, ובהן: פשטות, סמכות, מודרניות, פנייה לקורא בן תרבות באשר הוא. פרופ' הלברטל מציג את "ששה סדרי משנה" על פי התקופה, השפה, עקרון המחלוקת, שיטת העריכה, תופעת "בית המדרש", אי נוכחותה של הכרוניקה, המושג "קוד הלכתי" ועוד. ורק נזכיר שכלל יצירתו הפרשנית של פרופ' הלברטל חיוני לביטחונו התרבותי של דור עני.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: