הימורים

מ.ש. מכובדי, לפי שמך ולפי פרטים נוספים, אני יודע שאתה ממקור בבלי (עיראקי), ולמה אענה על שאלתך (בעניין הימורים) לפי פוסקים מזרח-אירופאים, אלא אענה לך לפי 'רב פעלים', ספרו של הגאון יוסף חיים (בגדד, 1909-1835). ובכן, הימורים שאינם עניין מקרי, מוגבל ונשלט, אלא הם ממש תצורת חיים: אסורים על-פי ההלכה. והגאון יוסף חיים מאזכר פסק הלכה בעניין זה, שעליו חתמו חכמי בגדד, וביניהם הרב משה חיים, הרב המקובל ששון מרדכי, הדיין יעקב פתחי, והגביר ששון צלח דוד. ההימורים, כותב הגאון יוסף חיים, מולידים גזל, שבועת שווא, השחתה, שקר, מירמה, ביטול תורה, ביטול תפילה, שפיכות דמים, חורבן משפחות. וחכמי בגדד הוציאו את פסק ההלכה הזה והוא צמוד לחרם על המפר אותו. וקבעו את ההלכה לדורות, ולא רק לאותה שעה. ועל האדם להימנע מכניסה למועדוני הימורים, ועליו להשתתף עם הציבור בהוקעת מועדונים אלה, ובהוצאתם מחוץ לחוק.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: