היחס לניצולי שואה (ישראל)

מה פשר היחס הבלתי אנושי כלפי ניצולי שואה בישראל? היחס הזה נקבע כבר אז, בשואה עצמה, ובפרט בתום המלחמה, שחרור המחנות והעלייה לישראל, והוא תוצאה של פחד בלתי נשלט מפני האמת. ומהי? האמת שעל חולשתם, עוניים וגורלם אנחנו בשר מבשרם. האמת שעם מותם ורציחתם הציונות המעשית התעוררה לחיים. האמת שישראל הוכרה כמדינה מתוך חוב העולם כלפיהם. האמת שהם לא הניחו לנו "להיוולד מחדש". האמת שהם מבחינתנו כראי-אשמה קבוע.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: