היא לא מורדת (אישות)

א"ק מכובדי, אישה שאינה מקיימת יחסים תדירים עם בעלה אינה מיד "מורדת", שלכאורה ניתן לגרשה. ואשתך בכלל שמחה בנישואים שלכם, אבל כואבת גופנית בשעת היחסים, ומבקשת ממך למעט בזה. והכאב הזה ידוע מהרבה נשים. ואתה, אם אתה בר לבב, הרפה מ"מורדת" והקשב לאשתך. ראה גם ספר שאלות ותשובות של הרב יונתן שטייף (בודפסט-ברוקלין, המאה ה- 20).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: