הטי-שירט של פלאטו (ערוץ 1)

מאיפה אני יודע שפלאטו-שרון לובש טי-שירט של אלף דולר? מ"שישי עם מיכל" (ערוץ 1). מישהו מאבד את הראש בערוץ 1. טי-שירט באלף דולר צוחק לעם ישראל בפרצוף. שכר המינימום החודשי בישראל מתחכך באלף דולר. 52 אחוז מהעובדים בישראל משתכרים שכר מינימום. הטי-שירט של פלאטו: חודש עבודה. כבר הוזהרנו בתורה שלא "תחנף הארץ". תחנף: תתמכר לשקר, תתעוות, תוליך שולל, תתחזה. החנופה לכסף, למותגים (טי-שירט באלף דולר), לשואו, החנופה הזו מתחזה לטלוויזיה לגיטימית (ערוץ 1). החנופה משחיתה את הארץ, כלומר את החברה, את המדינה. ההלכה קובעת שיש לפרסם ברבים את החנפים: הנה אני מפרסם את ערוץ 1 / פלאטו-שרון. חנפים חרופים. הטי-שירט של פלאטו ודוח העוני. הטי-שירט והשידור הצבורי. ארבע כתות אינן מקבלות את פני השכינה: כת לצים, כת שקרים, כת מספרי לשון הרע, כת חנפים. ראה גם את "כד הקמח" של רבנו בחיי.

עוד באותו עניין: