החזון איש, הרב יגל (המדרשייה)

יש יותר מגרסה אחת, אבל זו המבוססת אומרת כי ב-1944 , לפני הקמת מדרשיית נעם פרדס-חנה, הישיבה התיכונית המלאה הראשונה, פנה הרב יהושע יגל, מייסד המדרשייה, לחזון איש, המנהיג התורני-חרדי, בשאלה בדבר עצם הקמת המוסד שיש בו גם לימודי חול וכו’ – ומתוך שיקול דעת, שכלל בחינה של מצב האומה לאחר השואה, ובפרט מצב לומדי התורה וכו', פסק החזון איש כי מותר להקים את המוסד בתנאי שלא ייקרא ישיבה, שהתלמידים יתלבשו רגיל ולא כבחורי ישיבה, ובפרט ללא מגבעות, ושלא יגדלו זקן. והכל שלא תהיה אף מראית עין כאילו זו ישיבה רגילה בהחלט, וחלילה תיווצר הטעיה כלשהי. ההטעיה אסורה, מה גם שאין טוב צומח מדבר שתחילתו אף בהטעיה קלה. לא ידוע לי שהחזון איש נתן פומבי לשאלת הרב יגל ולתשובתו שלו. וכמוהו הרב יגל. בשבוע שעבר הלך הרב יגל לעולמו. זכותו תגן עלינו. עוד ידובר.

עוד באותו עניין: