הוראה

ד"נ מכובדי, הנה ההלכה בעניין שכר המורים: אפילו אם אפשר להשיג מורה בחינם, יש לשלם למורה. אפילו אם המורה אדם עשיר. נכון ש"המורה יתפרנס עם בני ביתו ברווח". התשלום מחנך את הקהילה להכיר בערך ההוראה. המורה הינו מחשובי הקהל. כבוד רבך אינו נופל מכבוד אביך. ובעניין זה ראה גם את "הלכות הגאון מווילנא ומנהגיו", בעריכת הרב משה שטרנבוך, סגן נשיא העדה החרדית. העיקרון ההלכתי: החינוך הוא מטרת–על מוחלטת, והוא גובר על חלק מתקנות המסחר (כגון איסור תחרות בלתי הוגנת).

עוד באותו עניין: