הונאת פרסום

פ"כ מכובדי, השבוע הוגשו "תביעות ייצוגיות" נגד יצרניות של תוספי מזון בגלל תעמולה מסחרית כאילו המוצרים שלהן מבריאים ומחזקים, כאילו המוצרים נקיים משומן מיותר, מעודפי סוכר ומלח ועוד. אבל דומה שההלכה לא מספקת לך הגנה משפטית בדוקה ומהירה נגד יצרניות אלה. אמנם מול הטעיות גסות כגון עוף במקום עגל, בקלה במקום בורי, או פלסטיק במקום עור, יש אפשרות לתבוע נזיקין, פיצויים וכו' – אבל נגד מליצות כ"טעם גן עדן", "מסייע לשיפור העיכול" או "פרי פיתוח בן עשרות שנים", אין לך באמת הגנה. חבל על זמנך בבית המשפט. זו בדרך כלל תעמולת שווא חמקנית, מודעת, וכך יש להתייחס אליה. כך המסחר, המשפט והתרבות מתייחסים אליה בפועל. הכל מסכימים ביניהם שזהו רהב ריק שאינו מייצר התחייבות משפטית. איש ב-2007 לא יאמין לך שקנית משקה קל, נגיד מין תסס, בגלל הפרסומת שלו: "מציל חיים". ובכל זאת, תעשיינים נקיי דעת ייזהרו מרהב ריק.

עוד באותו עניין: