הודיה ז"ל: ר' נחמן?!

ואז, לאחר גילוי גופת הודיה התינוקת, נשמעה מהרדיו קריאה של אחד מקרובי המשפחה: "ר' נחמן, למה לא הצלת את הודיה?". הכוונה לר' נחמן מברסלב. בעשור האחרון התעצמה כאן מאוד אגדת ר' נחמן עד שהשתבשה מעט. והנה עובדות: ר' נחמן בקושי יכול היה לעזור לעצמו מול אסונות, אלימות, פגעי טבע. כשהיה ינוקא בקושי ניצל מסירה נסחפת במים. כשהיה בחיפה נמלט בעור שיניו מצעיר מוסלמי. כשחזר מארץ ישראל כמעט טבע באוניית מלחמה טורקית. יהודי רודוס פדו אותו משבי. ר' נחמן נפטר בן 39. סיפורי הנסים שלו כאדמו"ר צמוקים למדיי. נימה של שלימזליות ארוגה בביוגרפיה שלו. גם הטקסטים שלו לא מצהירים מתוכם על יכולתו להושיע זולת, ובוודאי שלא תינוקת כהודיה ז"ל מיד רוצחה. אם נעשית חסיד של ר' נחמן בשביל שיפדה אותך משבי, ימלט אותך מחיה רעה, או ירפא אותך ממחלה – נעשית חסיד של הרב'ה הלא מתאים. כל עיקר ר' נחמן הוא מבט ומשל, ולא תרופה או ביטוח מפני אסונות. והלוא את שלמה אפרים (בנו הינוקא) ר' נחמן לא יכול היה להציל ממיתה. מי בכלל יכול להציל.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: