הדרשן: מגן אלהים ("אבות")

תשובה לשאלת גבאים של בית כנסת חדש: מי ראוי שידרוש לפני המתפללים בימים הנוראים? תלמיד חכם? איש חסד? האם אפשר שחוזר בתשובה יהיה הדרשן? האם נכון שבפני מפד"לניקים ידרוש אגודאי? – רבותיי, עוד אני בשאלתכם והנה ראיתי את הספר "מגן אלהים", שעניינו מסכת אבות (חוכמה ומוסר), המיוחס לרבי יצחק אבוהב, מגדולי חכמי קסטיליה בתקופת גירוש ספרד. הספר יצא לאור בימים אלה לראשונה, על פי כתב יד, עם מבוא, מראי מקומות והערות מאת פרופ' יעקב שמואל שפיגל. והנה במבוא, המנוסח לעילא, נאמר שעל הדרשן (של פרקי אבות) להיות אדם גדול, שלם, בר הכי (מומחה). צאו ולמדו מזה. ובעניין דרשן אגודאי למפד"לניקים: לא אלמן המפד"ל ובוודאי ימצא בתוכו דרשן ראוי. ופרופ' שפיגל, ששכרו על עריכת ספר זה בוודאי מזומן לו גם בזה וגם בבא, שואל ואינו פותר מדוע הוא נקרא "מגן אלהים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: