האכילוני

דין תורה הוא שמי שבא ואומר האכילוני, אין בודקין אותו, ומאכילים אותו על המקום, ומאירים לו פנים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: