האכילוני

דין תורה הוא שמי שבא ואומר האכילוני, אין בודקין אותו, ומאכילים אותו על המקום, ומאירים לו פנים.

עוד באותו עניין: