דלת

כ"פ מכובדי, עוד העיתונות מוצפת מודעות של יצרני דלתות למיניהן, דלתות רגילות, דלתות ביטחון, דלתות כניסה ראשית, ועוד ידידנו גדעון אוברזון מפרסם דלתות בעיצובו, וכבר כמעט הכל עוסקים בדלתות כאילו חייב אדם לחדש דלתותיו אחת לארבע שנים – והנה שאלות בעניין דלתות, וזו התשובה בעניינך: אם רוב הדיירים אצלכם מבקשים להתקין דלת כניסה ראשית, כולל אינטרקום, מטעמי קישוט ומעמד, ואילו אתה מתנגד לכך – אין הם יכולים לחייב אותך להשתתף בהוצאה זו. בכל זאת התקינו? מותר לך להשתמש בה. אבל אם יש להתקין את הדלת מטעמי ביטחון, על דעת מומחים לכך, אפילו דייר אחד יכול לחייב את כל שאר הדיירים בדלת זו. מדוע? משום שאין זו סתם גחמה שלו. משום זכותו להגן כיכולתו על קניינו. משום שהדיור הזה יחד בבית המשותף יוצר זכויות וחובות מסוימות שאינן מסורות להחלטה על פי רוב ומיעוט. אלא הם זכויות וחובות מתוקף "המשותף". ראה גם "הלכות הבית המשותף" מאת הרב אפרים משה הלוי קורנגוט ("אור יחזקאל").

עוד באותו עניין: