גרבוז: החיים בצרור (שפה)

תערוכת הציור של יאיר גרבוז במוזיאון הפתוח של תפן נבונה. העבר נקרא בה להציג עצמו בכבוד הראוי. העבר במובנו כאבות האמנות המקומית. התערוכה אף מהנה ביותר כציור. מהנה במובנה הישיר של הנאה. והנה היא אף עוסקת בשפה (עברית) באמצעות "החלפת מקומות", עד כדי יצירת מובנים חדשים או חידתיים. כגון? "החיים בצרור", שהוא החלפת המקומות בתוך "בצרור החיים". ורק נזכיר שהיפוכו של "בצרור החיים" הוא "בכף הקלע", שהוא מצב מאוים, חמקמק, חסר כתובת, מצב שבו אותה נפש עדיין לא נורתה (נשלחה) לכתובתה, והיא חלילה בין גן עדן לגיהנום. וקודם ש"בצרור החיים" יוחד כאיחול לנפטרים שישובו בתחיית המתים, הוא היה איחול חיים: הלוואי שגם מחר תיכלל במניין האנשים החיים.

עוד באותו עניין: