גניבת הדעת

הוא יושב ברחוב אלנבי בצהריים ומחתים את הבריות על עצומה של ארגון ימני, כשהוא עוטה טלית ותפילין. לפי ההלכה זו גניבת דעת: הוא גונב דעת הבריות כאילו העצומה הנ"ל חוסה תחת קדושת הטלית והתפילין, או נובעת מהם. גניבת דעת אינה רק במסחר, היא גם בתחומי הנפש והאמונה. ובעניין חומרת "גניבת דעת" וביטוייה השונים והמוסווים, ראה גם את "שערי תשובה" של הרב יונה גירונדי (1263-1200, טולדו). וגניבת דעת כזו מחניפה (משחיתה) את הארץ. ויש בה חילול השם: ביזוי והוזלת הטלית והתפילין.

עוד באותו עניין: