גם המעסיק בפועל (עושק)

עושק עובדי הקבלן עומד אולי להירגע מעט. חבר הכנסת דב חנין (חד"ש) מציע שהעסקתם מתחת לתנאי המינימום תהיה אסורה (עבירה) גם על מי ששוכר אותם בפועל לעבודה (אני, אתה, לסייד את הבית, לשמור על העסק), ולא רק על הקבלן (חברת כוח אדם) שמשכיר אותם בתנאים נצלניים. ומעכשיו, או ממחר, כשההצעה של חנין תתקבל כחוק, לא נוכל עוד להעמיד פנים שאנחנו בסדר כי שילמנו לעובדי הקבלן "כמה שהקבלן אמר לנו". אנחנו ,לא בסדר. ידענו שהעובדים מקופחים מתנאים סוציאליים משכר מינימום. שילמנו ביודעין מתחת למינימום. הרווחנו מניצול הזולת. מיהו הזולת הזה? הוא אינו יצור שקוף. הוא אפילו לא רומני, לא זר, הוא אפילו לא ערבי, הוא ישראלי. הוא אפילו יהודי. הוא אנחנו. הוא, למשל, המאבטח שאתה רואה במוסדות ציבור או בפתח מסעדה. הוא, כלומר מה שקורה לו, כלומר מה שעשינו לו ביודעין, נקרא בשפת מדעי החברה "קולוניאליזם פנימי": כשנגמרים לך העובדים הזרים הזולים, אתה מפעיל קולוניאליזם גס על בני עמך ומוצא לכך הצדקות מזובלות מתחום הפילוסופיה של הכלכלה האגרסיבית. ואנחנו, אני ואתה, בעצם סתם אנשים בינוניים שנתנו יד לעשוק פועלים, יצרנו כאן אקלים משחית. חברה שניזונה מעושק פועלים – תתנוון.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: