גלות מצרים

הנה הפסח בא. ובכלל לאיזו תכלית ישבנו 430 שנה במצרים? האדמו"ר חיים הלברשטם (צאנז) עונה על כך בספרו "דברי חיים" (על התורה ומועדים): "כל תכלית ישראל במצרים היתה להסיר הסיגים, להיות כסף מזוקק, לתקן חטאי הדורות הקודמים, דור המבול והפלגה… אך מחמת שלא תיקנו ככל הצורך, וראה הקב"ה שחס ושלום אם ישתהו עוד במצרים ישקעו חס ושלום, ולכן מיהר הקב"ה את הקץ". וכך אנחנו למדים שלשיטת האדמו"ר מצאנז, אל לענישה להיות סתם פעולה קהה ונקמנית, אלא פעולה מטהרת, מחנכת. ובעניין "לא תיקנו ככל הצורך" הנ"ל: ממקורות שונים למדנו שישראל במצרים בכל זאת לא היו ירודים באמונתם, אלא אדרבה היו מצוינים, בכל זאת תורניים, ולא שינו את שמם בשביל להידמות למצרים ולא את מנהגיהם.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: