בתי הדין לעבודה (צדק טבעי)

מישהו ביקש לחסל את בתי הדין לעבודה כישות עצמאית ולהטמיע אותם בבתי המשפט הכלליים. ולכן קמה ועדה בראשות פרופ' יצחק זמיר לבדיקת הנושא. חיסול בתי דין אלה נראה גם כחיזוק אוטומטי של ההון, כי הם הגנו בקביעות על העובד. והנה ועדת זמיר מציעה לא לגעת בבתי הדין לעבודה אלא אדרבה – להבטיח את עצמאותם. הוועדה לא התרשמה מהטענה שבתי דין אלה מעדיפים את אינטרס העובד על זה של המעביד. אני, ברשותכם, בעד העדפה זו. מדוע? מטעם הצדק הטבעי. כי העובד חלש. תמיד חלש. תמיד יותר ויותר חלש. ולכן העובד זכאי להגנה אוטומטית, מעט מתקנת. העדפה מתקנת הינה חלק בלתי נפרד מהמשפט כאשר היא הד בריא של הצדק הטבעי.

עוד באותו עניין: