בשבח המורים

ד"ט מכובדי, אמנם מדובר בשביתת מורים ממושכת, אבל לצערי לא אוכל להרחיב בעניין זה כי איני מתמצא בפרטי המחלוקת הנוכחית בין המורים לאוצר. ורק אציין כאן שההלכה (בעיקרון) אינה נלהבת מ"שביתת מורים", כי תלמוד תורה הינו ערך-על, והוא ממילא דוחה את רעיון השביתה, עד כדי הגדרת "חינוך ושביתה" כסתירה פנימית. ולעולם ההלכה רואה בעין יפה העלאות שכר למורים וממריצה את הקהילות לעשות כך ביוזמתן, בשביל להגדיל תורה ולהאדירה. והנה דברים של רבי איצל'ה מוולז'ין (המאה ה-19) בשבח המלמדים (המורים): "פרנסת המלמדות (ההוראה) היא לדעתי הכשרה שבפרנסות… גם מתפרנס מיגיע כפיו וגם עוסק בתורה" – מתוך הספר "פה קדוש", בעריכת הרב דב אליאך, הוצאת מכון הישיבות.

עוד באותו עניין: