ברכת הריח (מסוים)

אנחנו מברכים את הקב"ה גם על ריח הפירות, ולא רק על הפרי עצמו – אבל אל תברך על ריח הפרי, אלא אם כן הפרי המסוים עצמו שבידך אכן נותן ריח. אל תסמוך על זה שבדרך כלל הפרי הזה נותן ריח. כלומר, המסוים קובע, ולא הבדרך כלל.

עוד באותו עניין: