"בצלם אלוהים" (עמנואל לוינס)

בינתיים קראתי בספרו של עמנואל לוינס "מעבר לפסוק" (הוצאת שוקן) את המאמר "בצלם אלוהים" על פי השקפת ר' חיים מוולוז'ין. לא אוכל לתאר כאן בשתי שורות את ר' חיים, תלמיד הגאון מוילנה ומייסד ישיבת וולוז'ין, רק אזכיר שספרו "נפש החיים" הינו מהמאמרים החשובים על שיטת הרוחניות היהודית. הספר נדפס ב-1824, כשלוש שנים לאחר מותו. קריאה של לא מעט חלקים מהספר מחייבת סיוע פרשני, ובלעדיו עלול קורא שאינו מתמחה בזה לתמוה מעט על הגדולה שמיוחסת לספר. והנה הפילוסוף עמנואל לוינס מפענח את הביטוי "בצלם אלוהים" על פי הבנת ר' חיים את תפקיד האדם בעולם ואת מעמדו בו. האדם היהודי. על פי הבנת פעולתו של העולם, מהותן של המצוות, המדרגים של העולם, האצלת הסמכות והכוח, השפעת האדם על מה שלמעלה ממנו, האתיקה של הקיום האנושי ועוד. "האדם של ר' חיים מוולוז'ין", כותב לוינס, "הוא נשמת העולם כמו אלוהים בעצמו". וזהו כוחו המיוחד של "האנושי", הנמצא גם בתחתית הסולם וגם נטוע "מעל המרכבה", באותה שעה. "מעבר לפסוק" מומלץ ביותר, כרוב .ספריו של עמנואל לוינס.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: