בעניין תפילין (הגר"א)

ש.א. מכובדי, רק התחלת לחזור בתשובה, וכבר אתה שואל: להניח גם תפילין נוסח רבנו תם ולא רק נוסח רש"י? אוי שוטה, אוי טרף לסוחרים בתשובה, אוי מתחסד, רק התחלת בתשובה וכבר אתה בשאלות רחוקות ממך. אם לא תחדל מזה עכשיו, כבר מחר, חלילה, תבעט בכל התשובה שלך. ובכל זאת משהו מהגאון מווילנא (הגר"א). ר' חיים מוולוז'ין שאל את הגר"א, מדוע אינו מניח תפילין של רבנו תם. והגר"א ענה לו, שאם גם תפילין של רבנו תם, הרי יש להניח ס"ד זוגות תפילין, בשביל לצאת כדי כל השיטות. ור' חיים העלה בפניו שנאמר על תפילין של רבנו תם שהן העולם הבא. וענה לו הגאון מווילנא: "אני איני מהדר אחר עולם הבא". והדברים גם בספר "הלכות הגר"א ומנהגיו", בעריכת הרב משה שטרנבוך. אז אתה, שעוד לא פעלת דבר בעולם הזה, כבר מהדר אחרי העולם הבא?!

עוד באותו עניין: