בעניין שכר המורים (הגאון מווילנא)

דוח דוברת? מה אומרת ההלכה על שכר מורים? "הם מתפרנסים מהציבור, ומכבודם שיתפרנסו בכבוד וברווח דווקא, ולכן אפילו המורה מסכים להתפרנס בצמצום, בחיי צער ודוחק, לא הותר לציבור להניחו כך, אם בכוח הציבור לפרנסו כפי צורכו". ראו "הלכות הגאון מווילנא ומנהגיו", בעריכת הרב משה שטרנבוך, מראשי העדה החרדית, ירושלים. "החינוך" (הלימוד) הוא הנפש, ועל כן הוא כלל–על בהלכה. נפש היחיד ונפש האומה. ובמה מתבטא כלל–על? הוא, לדוגמה, גובר על לא מעט מכללי המסחר. דוגמה? בעוד שההלכה אוסרת תחרות מסחרית בלתי הוגנת, כגון פתיחת מרכול בסמוך למרכול קיים, היא מתירה לפתוח תלמוד תורה חדש ליד תלמוד תורה קיים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: