בעניין קדיש יתום (מול אביו)

ד"ל מכובדי, אמנם מהבניין החדש שבו אתה עובד ניתן לראות בבירור את קבר אביך ז"ל, אבל לא מצאתי בשום מקום בהלכה שעליך לעמוד בחלון מדי יום ולומר ממנו קדיש יתום לעבר קבר אביך. אדרבה, מצאתי במקורות המלצה ליתומים שיאפשרו מעט מנוחת נפש לנפטרים, ושלא יטריחו אותם ברוב קדישים ועליות לקבר.

עוד באותו עניין: