בעניין סאטמר (טהרן)

מה אנשים הנחזים כחסידי סאטמר עושים עכשיו בכנס מכחישי השואה שמתקיים בטהרן? סאטמר אינה מכחישת שואה. כל הווייתה בשישים השנה שעברו ניזונה מהשואה. הספרות ההלכתית והחסידית שלה רוויה בשואה. אז מה היא עושה בכנס טהרן? היא מציגה שם את תמציתה הרעיונית: השואה נעשתה כלי של הציונות החילונית וסייעה לה כצידוק מוסרי לשגשג ולהשתלט על רוב העם היהודי ועל מדינת ישראל. זו, לדעת סאטמר, ציונות חסרת אלוהים, כמו הסוציאליזם או הקומוניזם שהעזו לגרש מתוכם את הבורא ולטעון לתבונת האדם ולאחריותו לגורלו ולגורל העולם. הציונות כבשה את ישראל בשביל להקים בה מדינה חילונית, רגילה, לא יהודית, מחללת קודש, תוך שהיא מנצלת את השואה כעילה להתיישבות, לגירוש הערבים וכו'. גם המפד"ל, לפי סאטמר, הינם שותפים מלאים בציונות החילונית. הציונות הינה בגידת העם היהודי בבוראו. היא סטייה רוחנית. סאטמר בטהרן בשביל להוקיע את הציונות ולהציגה כאסון יהודי ולא בשביל להכחיש את השואה עצמה. אין להכחישה. מכוער להזדהות היום עם איראנים מכחישי שואה? המכוער של סאטמר אינו המכוער שלך. בעיני עצמם הם לוחמים על קידוש השם. לא כל סאטמר רואים עצמם מיוצגים עכשיו בטהרן. נס קרה לפני כשישים שנה לסאטמר: ממיעוט חסידי מוכה והרוג, החסידות הזו צמחה לכמאה אלף חסידים, שהם כ-16 אלף בתי אב, שלהם מוסדות מסודרים, השקפה ברורה ודרך חיים. לאחרונה מתחולל בסאטמר (שעיקרה בברוקלין) קרע מנהיגותי פנימי, כוחני, שעיקרו אישי ולא רעיוני. בכל מקרה, היהדות מסוגלת להכיל גם את סאטמר הרדיקלית.

עוד באותו עניין: