בעניין חידוש הסנהדרין (השתוקקות)

א"ר מכובדי, גם אני קיבלתי בדואר עלון המזרז את עם ישראל להקים סנהדרין בשביל להעלות את קרן התורה והדת, ובשביל להחיש את בוא המשיח. ורק אזכיר שרעיון הסנהדרין עלה בסוף שנות הארבעים בדעת הרב פישמן, ממנהיגי הציבור הדתי ציוני, וקודם לכן בדעת הרב קוק. הרעיון לא התממש מסיבות ומחששות כגון: מחלוקת פנים-רבנית ערכית, מחנאות ואי אמון בישראל הציונית כאכסניה ראויה לסנהדרין. והרעיון לעתים שב ומבצבץ מלב טהור, לעתים מכוונות כוחניות, ולעתים מראשים ריקים. וראה בעניין "סנהדרין" גם את דברי הרב ישראל זאב מינצברג בספרו "שארית ישראל", שעיקרם לענייננו הוא: חידוש הסנהדרין חייב לנבוע מהשתוקקות מוחלטת לאלוקים ולתורה, וחלילה שיהיה נגוע בפוליטיות ובכוחניות. וישראל, לפי הרב מינצברג, אינה שרויה בהשתוקקות שכזו, ואין בנו כל הכוחות התורניים ההכרחיים לסנהדרין. ורק נייחל שתיענה תפילת "השיבה שופטינו כבראשונה".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: