בעניין הסגרת בועז יונה (הלכה)

תשובה לג"מ, שלדבריו ראה את בועז יונה (חפציבה) בבוקרשט: אם היית מעביר את המידע הזה בזמן למשטרת רומניה, לא היה חל עליך דין "רודף" (את בועז יונה). לא היית יוצא שטינקר, לא היית בוגד בבן עמך. כי לפי ההלכה בועז יונה חייב להישפט, והסגרתו לרומנים אינה בבחינת איסור "הפקרת יהודי לרצחנות הגויים", כי ליהודים (ישראל) הסכם הסגרה הדדי עם הגויים האלה (הרומנים). מה גם שאם לא יסגירו אותו, אלא יעמידו אותו לדין אצלם, ברומניה, על מה שעולל להם, אם עולל להם, אין הוא צפוי שם חלילה למאסר עולם, אלא לעונש שאינו חמור מזה שלו הוא לכאורה צפוי בישראל. אז תירגע. לא היית "מפקיר אותו לרצחנות".

עוד באותו עניין: