בעניין המשיח (ברסלב)

עם פרסום הידיעה ב"הארץ" שד"ר מרק עומד לפרסם ברבים את "סוד המשיח" לפי ר' נחמן מברסלב, התקשרתי בדרכים שלנו עם ר' נחמן, כפי שעשיתי פעמים אחדות ואף פרסמתי חלק מכך ב"שישי", בשביל לברר אם מה שד"ר מרק עתיד לפרסם הינו אכן "מגילת סתרים" המקורית, המגילה שבה נפרט בדרכי סוד תיאורו של המשיח ונפרטים פעולותיו בעולם וכו', והכל על פי השקפת ר' נחמן, שלעתים ראה עצמו משיח מוחמץ וכו'. ור' נחמן הבטיח לי ש"בכל זאת יש בזה טעם". כלומר, שיש טעם בפרסום הקרוב, גם אם אינו מלא או לגמרי פתור. והטעם גובר על הנזק. ועוד משהו: ר' נחמן סובר כרמב"ם שהמשיח הוא זמן אמוני חדש, זמן שבו הדתות יכירו ביתרון היהדות ("לעבדו שכם אחד"), ואף ר' נחמן מאמין שהמשיח יפעל לטובת האנושות כולה ולא יצטמצם בטובת היהודים. ובכל זאת השקפותיהם אינן אחת. וכבר הכרתי בר' נחמן שאין הוא חלילה עכשיו במרה שחורה.

עוד באותו עניין: