בעניין בת גרושתך (הלכה)

ש"פ מכובדי, אתה שואל אם מותר לך לשאת את בתה של גרושתך שנישאה לאחר, וילדה לו את הבת הזו. הרי, אתה אומר, הבת הזו אינה בתי, ואין בינינו קשר דם. והגאון חיים עוזר גרודז'נסקי (ספר "אחיעזר") פסק שזו "ערווה ככל עריות שבתורה". איסור העריות אינו נתחם רק לקשר דם, אלא מורחב גם להקשרים ולמניעים מנטליים (זימה, איבה בין אם לבתה) וסוציו-תרבותיים (הימנעות מפריצת נורמות). אל לך לשאת את בת גרושתך. 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: