בעניין אשתך (פריצות)

ש"ר מכובדי, אפילו שהיא אשתך (ולכאורה מותרת לך בכל) חלילה לך לנהוג בה פריצות מינית, שפריצות זו מדרדרת את האדם בכל מישורי החיים. ראה גם "פירוש מסכת אבות לרבי מתתיה היצהרי" (המאה ה–15, חצי האי האיברי), שיצא לאור בימים אלה במכון בן צבי/ האוני' העברית. מהדיר: יעקב שמואל שפיגל; מבוא: דב שוורץ. ומהי פריצות אתה הרי יודע מעצמך.

עוד באותו עניין: