בעניין אחותך

שאלה: הבן שלנו חוזר בתשובה, והוא הולך ומתחרד, ולאחרונה ביקש מאחותו הקטנה שלא תזמר בסעודת השבת כי 'קול באשה ערווה'. האומנם? אחותו הקטנה?! עד כדי כך?! תשובה: לפי ההלכה, מותר לאחותו הקטנה לזמר בתנאי שאין זרים (אורחים) יושבים אתכם לשולחן, ובתנאי שקולה חלש, ובתנאי שברור שהיא מזמרת לשם שמיים, ולא לשם גינדור עצמה או הבלטת עצמה וכו'. ראה 'תשובות והנהגות' של הרב משה שטרנבוך (סגן נשיא העדה החרדית).

עוד באותו עניין: